fbpx
PORTALE PARTNERÓW
Loading...
DOM

Geometria porów w fundamentach

Charakterystyka porów w obrębie materiału budowlanego przy pomocy form geometrycznych.

Rozróżnia się więc pory nieciągłe (tzw. kieszenie) i ciągle, które mogą być rozgałęzione, jak również łączyć się z innymi porami. Geometria porów ma decydujące znaczenie dla kapilarnej absorpcji wody. Przykładowo pory kieszeniowe mogą napełniać się wodą tylko warunkowo, a więc również zawierający je materiał budowlany może podlegać zawilgoceniu tylko w pewnych warunkach. Praktycznie nie można wprowadzać do tychże porów środków iniekcyjnych, jako że powstaje wówczas przeciwciśnienie, które zapobiega ich dalszemu wnikaniu/penetracji. Pory zamknięte są dostępne tylko dla pary wodnej, a więc na skutek procesów jej dyfuzji. I odwrotnie: materiały budowlane z ciągłym systemem porów łatwo podlegają zawilgoceniu, ponieważ bez przeszkód wchłaniają i kapilarnie transportują wodę. Wobec tego mogą również one być zarówno impregnowane, jak i iniektowane środkami iniekcyjnymi.

Dla scharakteryzowania  zdolności wchłaniania wody przez materiały budowlane należy uwzględnić obok geometrii porów także ich wielkość. Wielkość porów i rozkład ich wielkości są specyficzne dla różnych materiałów budowlanych, a wobec tego mogą wykazywać znaczne zróżnicowanie w obrębie danego muru. Rozkład wielkości porów mierzony jest za pomocą rtęciowej porometrii ciśnieniowej: pory wypełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem rtęcią. Klasyfikacja porów przeprowadzana jest w oparciu o zależność promienia porów od ciśnienia wtłaczania. Absorpcję wody można obliczyć z rozkładu wielkości (porów).

Pod pojęciem porowatości rozumie się udział porów w ogólnej objętości materiału budowlanego. Ta wielkość odgrywa ogromną rolę w ustaleniu ilości środka iniekcyjnego. W fizyce budowlanej rozróżnia się porowatość i porowatość pozorną, a rozróżnienie to przeprowadza się z pomocą pojęć pojemności kapilarnej i wilgotności w pełnego nasycenia. Pojemność kapilarna (odpowiadająca objętości porów otwartych) odpowiada zawartości wilgoci, która powstaje wyłącznie w wyniku zawilgocenia kapilarnego. Wilgotność w stanie pełnego nasycenia (odpowiadająca całkowitej objętości porów) jest osiągnięta wówczas, gdy wszystkie pory i kapilary są Taka absorpcja wody przez materiał budowlany następuje zarówno przez parę wodną (w formie gazowej), jak i w wyniku zawilgocenia kapilarnego (w fazie ciekłej).

Artykuł opracowany przez firmę Futuro
Więcej informacji na temat metod osuszania fundamentów i geometrii https://podcinaniefundamentow.pl/osuszanie-fundamentow-skuteczne-metody/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *